Zásady ochrany osobných údajov Aktualizácia z marca 2021

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV, DODÁVATEĽOV A INÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV

1 ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať používateľov internetových služieb Geberit, konkrétne webovej/ých stránky/ok Geberit („webová stránka“) – rovnako ako aj zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov – o tom, ako spoločnosti Geberit v rámci EÚ, Švajčiarska, Nórska a Spojeného kráľovstva spracovávajú osobné údaje. Vzhľadom na to, nie všetky aspekty tejto informácie sa na Vás musia vzťahovať.

1.2 Osobné údaje v rámci rozsahu platnosti týchto zásad ochrany osobných údajov sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú alebo sa môžu vzťahovať na Vás osobne, ako napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa.

2 Prevádzkovateľ

2.1 Prevádzkovateľom webovej stránky Geberit, ktorú ste navštívili, je spoločnosť Geberit uvedená v podtlači umiestnenej na príslušnej webovej stránke

2.2 Mimo toho, prevádzkovateľ, ktorý je zodpovedný za spracovávanie Vašich osobných údajov je Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, sekretariat.sk@geberit.com.

3 Zodpovedná osoba

Našu osobu poverenú ochranou údajov môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy dataprotection@geberit.com alebo prostredníctvom našej poštovej adresy s dodatkom „Osoba poverená ochranou údajov“.

4 AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV NA STRÁNKACH GEBERIT

4.1 Náš server podobne ako pri každej webovej stránke automaticky a dočasne zhromažďuje v serverových protokolových súboroch údaje, ktoré sú prenášané prostredníctvom prehliadača. Takéto zhromažďovanie neprebieha len vtedy, ak ste ho deaktivovali. Ak si prezeráte našu webovú stránku, tak zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska potrebné na to, aby sme Vám mohli zobrazovať naše webové stránky a zaručiť stabilitu a bezpečnosť.

Informácie, ktoré zbiera:

- IP adresa počítača odosielajúceho požiadavku
- vyžiadanie súboru klientom
- kód odpovede http
- internetová stránka, z ktorej k nám prichádzate (Referrer URL),
- čas odoslania požiadavky na server
- typ a verzia prehliadača
- operačný systém použitý v počítači odosielajúcom požiadavku

4.2 Vyhodnocovanie týchto údajov zo serverových protokolových súborov vzťahujúce sa na osoby sa nevykonáva. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Zhromažďovanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné na účely zabezpečenia fungovania našej webovej stránky.

4.3 Naše webové stránky používajú nasledujúce popísané technológie a nástroje. Ak si ich používanie neprajete, tak pri príslušnom nástroji uvádzame rôzne možnosti a nastavenia, pomocou ktorých možno ich používaniu zabrániť.

4.4 Google Analytics

 • 4.4.1 Naše webové stránky používajú Google Analytics, službu na analýzu webových stránok od spoločnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Používanie zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics”. Pomocou neho je možné údaje, relácie a interakcie naprieč viacerými zariadeniami priradiť k pseudonymnému ID a analyzovať tak aktivity používateľa na viacerých zariadeniach. Google Analytics používa tzv. cookies, čiže textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky.
 • 4.4.2 Informácie o Vašom využívaní našej/ich webovej/ých stránky/ok vytvorené/ých súborom cookie sú spravidla odosielané a ukladané na server spoločnosti Google v USA. Keďže na našej webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP adries, tak Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skráti Vašu IP adresu. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA odoslaná celá IP adresa, kde následne dôjde k jej skráteniu. IP adresu poskytnutú Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spoločnosť Google zlučovať s inými údajmi. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi tejto webovej stránky.
 • 4.4.3 Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Musíme Vás však upozorniť na to, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky a vytváraných súborom „cookie“ (vrátane Vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete okrem toho zabrániť aj stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača (na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Opt-out cookies zabraňujú budúcemu zaznamenávaniu Vašich údajov pri návšteve príslušnej webovej stránky. Pre zabránenie zaznamenávania pomocou Universal Analytics na rôznych zariadeniach musíte opt-out vykonať na všetkých používaných systémoch.
 • 4.4.4 Používanie nástroja Google Analytics sa vykonáva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj Google Analytics zhromažďoval osobné údaje, je možné ho deaktivovať prostredníctvom odvolania súhlasu na účely personalizácie priamo na stránke, kde sa Vám po načítaní stránky zobrazia Nastavenia súborov cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe získaného súhlasu.

4.5 Google AdWords

 • 4.5.1 Ponuku Google AdWords (vrátane Google AdWords Remarketing) používame na to, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (takzvané Google AdWords) na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne ponuky. Vo vzťahu k údajom reklamných kampaní potom môžeme zistiť, aké úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Tento nástroj používame na to, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamu, ktorá je pre Vás zaujímavá, na zaujímavejšie stvárnenie našej webovej stránky a na férový výpočet reklamných nákladov.
 • 4.5.2 Tieto reklamné prostriedky sú spoločnosťou Google poskytované prostredníctvom takzvaných „Ad Serverov“. Pre tento účel používame Ad Server cookies, pomocou ktorých možno merať určité parametre úspešnosti, ako napríklad zobrazovanie inzerátov alebo kliknutia používateľov. Ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom inzerátu Google, tak Google AdWords na Vašom počítači uloží súbor cookie. Tieto cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 90 dňoch a neslúžia na Vašu osobnú identifikáciu. Spolu s týmto súborom cookie sú spravidla ako analytické hodnoty ukladané jedinečné ID súboru cookie, počet zobrazení inzerátu na jedno umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazení) a opt-out informácie (označenie, že používateľ si už nepraje byť oslovovaný príslušnou reklamou).
 • 4.5.3 Tieto cookies umožňujú spoločnosti Google znovu rozpoznať Váš internetový prehliadač. Pokiaľ používateľ navštívi určité stránky na webovej stránke zákazníka AdWords a súbor cookie na jeho počítači je ešte platný, tak spoločnosť Google a zákazník môžu zistiť, že používateľ klikol na inzerát a bol presmerovaný na túto stránku. Ku každému zákazníkovi AdWords je priradený iný súbor cookie. Spätné vystopovanie cookies prostredníctvom webovej stránky zákazníka AdWords tak nie je možné. My sami v rámci uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje. Spoločnosť Google nám poskytuje výlučne štatistické vyhodnotenia. Na základe týchto vyhodnotení môžeme zistiť, ktoré z používaných reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Ďalšie údaje pochádzajúce z používania reklamných prostriedkov nedostávame a najmä nedokážeme identifikovať používateľov na základe týchto informácií.
 • 4.5.4 Používanie nástroja Google AdWords sa vykonáva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj Google AdWords zhromažďoval osobné údaje, je možné ho deaktivovať prostredníctvom odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely personalizácie priamo na stránke, kde sa Vám po načítaní stránky zobrazia Nastavenia súborov cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe získaného súhlasu.

4.6 DoubleClick by Google

 • 4.6.1 Naše webové stránky používajú aj nástroj DoubleClick by Google. DoubleClick používa cookies na zobrazovanie relevantných inzerátov pre používateľov, na vylepšovanie správ o účinnosti kampaní alebo – pri aktivácii funkcie Frequency Capping – na zabránenie toho, aby používateľ videl rovnaké inzeráty viackrát. Spoločnosť Google prostredníctvom ID súboru cookie zaznamenáva, ktoré inzeráty a v ktorom prehliadači boli zobrazené, vďaka čomu zabraňuje tomu, aby boli príslušné inzeráty zobrazené viackrát. DoubleClick dokáže okrem toho pomocou ID súborov cookie zaznamenávať tzv. konverzie, ktoré sa vzťahujú na odosielanie požiadaviek na základe inzerátu. O takýto prípad ide napríklad vtedy, keď používateľ vidí inzerát DoubleClick a neskôr pomocou toho istého prehliadača navštívi webovú stránku inzerenta a niečo si na nej kúpi. DoubleClick cookies podľa spoločnosti Google neobsahujú žiadne osobné údaje.
 • 4.6.2 Na základe použitých nástrojov Google AdWords a DoubleClick by Google nadväzuje Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Google na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje, a preto Vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením DoubleClick získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú časť našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Google, tak Google dokáže príslušnú návštevu priradiť k Vášmu kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že Google zistí a uloží Vašu IP adresu.
 • 4.6.3 Ďalšie informácie o DoubleClick by Google nájdete na stránkach https://www.doubleclickbygoogle.com/ a informácie o ochrane údajov v Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

4.7 Účasti na službách Google AdWords a DoubleClick môžete zabrániť niekoľkými spôsobmi:

 • 4.7.1 príslušným nastavením Vášho prehliadača, pričom najmä zablokovanie cookies od tretích strán vedie k tomu, že nebudete dostávať žiadne inzeráty od iných tretích strán;
 • 4.7.2 deaktiváciou cookies používaných pre Conversion Tracking tým, že Váš prehliadač nastavíte tak, že cookies z domény „https://adwords.google.com/home/“ budú zablokované v https://adssettings.google.com, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete Vaše cookies;
 • 4.7.3 deaktiváciou inzerátov vzťahujúcich sa na záujmy pochádzajúcich od poskytovateľov služieb, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, a to prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete Vaše cookies;
 • 4.7.4 trvalou deaktiváciou vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto ponuky.

4.8 Používanie DoubleClick by Google sa vykonáva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj DoubleClick by Google zhromažďoval osobné údaje, je možné ho deaktivovať prostredníctvom odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely personalizácie priamo na stránke, kde sa Vám po načítaní stránky zobrazia Nastavenia súborov cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe získaného súhlasu.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

 • 4.9.1 Naše webové stránky okrem toho používajú nástroje AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek.
 • 4.9.2 Tieto nástroje používajú cookies na zobrazovanie relevantných inzerátov pre používateľov, na vylepšovanie správ o účinnosti kampaní alebo na zabránenie toho, aby používateľ videl rovnaké inzeráty viackrát. Nástroje prostredníctvom ID súboru cookie zaznamenávajú, ktoré inzeráty a v ktorom prehliadači boli zobrazené, vďaka čomu môžu pri aktivácii funkcie Frequency Capping zabrániť tomu, aby boli príslušné inzeráty zobrazené viackrát. Podľa vyjadrení iných poskytovateľov služieb neobsahujú cookies príslušných nástrojov žiadne osobné údaje.
 • 4.9.3 Na základe použitých nástrojov nadväzuje Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom príslušného iného poskytovateľa služieb. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré sú na základe využívania týchto nástrojov zhromažďované, a preto Vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením príslušných nástrojov získavajú iní poskytovatelia služieb informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú časť našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát.
 • 4.9.4 Používanie nástrojov AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek sa vykonáva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroje AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek zhromažďovali osobné údaje, je možné ich deaktivovať prostredníctvom odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely personalizácie priamo na stránke, kde sa Vám po načítaní stránky zobrazia Nastavenia súborov cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe získaného súhlasu.
 • 4.9.5 Ďalšie informácie o nástrojoch uvedených v tejto časti získate na stránkach https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 Účasti na službách AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek môžete zabrániť rôznymi spôsobmi:

 • 4.10.1 príslušným nastavením Vášho softvéru na prehliadanie, pričom najmä zablokovanie cookies od iných poskytovateľov služieb vedie k tomu, že nebudete dostávať žiadne inzeráty od iných poskytovateľov služieb;
 • 4.10.2 deaktiváciou cookies pre Conversion Tracking tým, že Váš prehliadač nastavíte tak, aby boli cookies z domén www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com a www.sizmek.com zablokované;
 • 4.10.3 deaktiváciou inzerátov vzťahujúcich sa na záujmy a pochádzajúcich od poskytovateľov služieb, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, a to prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete Vaše cookies;
 • 4.10.4 trvalou deaktiváciou vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

4.11 Facebook Custom Audiences

 • 4.11.1 Naše webové stránky okrem toho používajú funkciu pre remarketing „Custom Audiences” od spoločnosti Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocou nej sa môžu používateľom našej webovej stránky v rámci návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („Facebook Ads“). Tento nástroj používame na to, aby sme Vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre Vás zaujímavá, a na zaujímavejšie stvárnenie našich webových stránok.
 • 4.11.2 Na základe použitého marketingového nástroja nadväzuje Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Facebook na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje, a preto Vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením Facebook Custom Audiences získava spoločnosť Facebook informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú webovú stránku našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Facebook, tak Facebook dokáže príslušnú návštevu priradiť k Vášmu kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Facebook resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že Facebook zistí a uloží Vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.
 • 4.11.3 Deaktiváciu funkcie „Facebook Custom Audiences“ možno vykonať príslušným nastavením Vášho prehliadača resp. prihlásení používatelia tak môžu spraviť na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences.
 • 4.11.4 Používanie nástroja Facebook Custom Audiences sa vykonáva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj Facebook Custom Audiences zhromažďoval osobné údaje, je možné ho deaktivovať prostredníctvom odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely personalizácie priamo na stránke, kde sa Vám po načítaní stránky zobrazia Nastavenia súborov cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe získaného súhlasu.
 • 4.11.5 Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na stránke https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 LinkedIn Insight Tag

 • 4.12.1 Naše webové stránky používajú funkciu LinkedIn Conversation Tracking and Insight Tag od LinkedIn Corporation, Sunnyvale, CA 94085, USA. Pomocou nich sa môžu používateľom našej webovej stránky v rámci návštevy LinkedIn alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy. Tento nástroj používame na to, aby sme Vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre Vás zaujímavá, a na zaujímavejšie stvárnenie našich webových stránok.
 • 4.12.2 Na základe použitého marketingového nástroja nadväzuje Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti LinkedIn. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť LinkedIn na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje, a preto Vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením Linked Insight získava spoločnosť LinkedIn informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú webovú stránku našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti LinkedIn, tak LinkedIn dokáže príslušnú návštevu priradiť k Vášmu kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti LinkedIn, resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že LinkedIn zistí a uloží Vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.
 • 4.12.3 Deaktiváciu funkcie „LinkedIn Insight Tag“ možno vykonať príslušným nastavením Vášho prehliadača resp. prihlásení používatelia tak môžu spraviť na adrese: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.
 • 4.12.4 Používanie nástroja LinkedIn Insight Tag sa vykonáva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj LinkedIn Insight Tag zhromažďoval osobné údaje, je možné ho deaktivovať prostredníctvom odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely personalizácie priamo na stránke, kde sa Vám po načítaní stránky zobrazia Nastavenia súborov cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe získaného súhlasu. 4.12.5 Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou LinkedIn nájdete na stránke https://www.linked.com/legal/cookie-policy a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.13 YouTube

 • 4.13.1 Používame video platformu „YouTube“ spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, California, USA spoločnosti Google Inc., aby sme zabezpečili pútavú a konzistentnú prezentáciu video obsahu na našich webových stránkach, ktorá je nezávislá od Vášho koncového zariadenia. Zaznamenávame a ukladáme videá, ktoré ste si na YouTube prehrali, aby Vám bola od nás poskytnutá služba na mieru. Robíme to v rozšírenom režime ochrany osobných údajov. V prípade, že sa rozhodnete, že nechcete, aby o Vás platforma YouTube zhromažďovala osobné údaje, je možné ju deaktivovať prostredníctvom odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely personalizácie priamo na stránke, kde sa Vám po načítaní stránky zobrazia Nastavenia súborov cookies. V prípade, ak ste súhlas so spracúvaním vyjadrili, budú Vaše osobné údaje v rozsahu, napríklad IP adresy, odkazovej stránky, informácie o zariadení, načítaného videa prenesené na platformu YouTube.
 • 4.13.2 Vaše osobné údaje budú vymazané v momente, keď nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania.
 • 4.13.3 Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe získaného súhlasu. 4.13.4 Na spracovanie údajov spoločnosťou YouTube nemáme žiadny vplyv.
 • 4.13.5 Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou YouTube nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

4.14 Cookies

 • 4.14.1 Okrem cookies uvedených v častiach 4.4 až 4.11 používajú naše webové stránky aj ďalšie cookies. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú do vyrovnávacej pamäte Vášho prehliadača. Nižšie uvedené cookies používame pre zaručenie realizácie, resp. poskytovania Vami používanej služby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom pri spracovávaní osobných údajov je pritom to, aby sme mohli nastavenia webovej stránky optimalizovať pre Vami používané koncové zariadenie a prispôsobiť užívateľské rozhrania. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Na našich webových stránkach sa používajú nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené v nasledujúcom texte:
  - prechodné súbory cookies (viac informácii v časti 4.14.2)
  - trvalé súbory cookies (viac informácii v časti 4.14.3)
 • 4.14.2 Prechodné súbory cookies sa automaticky vymažú pri zatvorení prehliadača. K tomu typu patria najmä relačné cookies. Tieto cookies ukladajú tzv. relácie ID, pomocou ktorých možno rôznu požiadavku Vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. Na základe toho možno Váš počítač pri opätovnej návšteve našej webovej stránky znovu rozpoznať. Relačné cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
 • 4.14.3 Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po uplynutí zadefinovanej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho súboru cookie. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača.
 • 4.14.4 Nastavenie Vášho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa Vašich želaní a môžete napríklad odmietnuť prijímanie cookies od iných poskytovateľov služieb alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás na to, že potom je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

5 Zhromažďovanie a spracovávanie poskytnutých osobných údajov

5.1 Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré s nami dobrovoľne v procese interakcie zdieľajú zákazníci, dodávatelia a iní obchodní partneri (napríklad prostredníctvom emailu, telefónu alebo našich webových stránok).

Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • 5.1.1 Pre realizáciu zmluvných vzťahov, pre spracovanie požiadaviek, objednávok a zadaní, alebo pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy potrebujeme Vaše osobné údaje (napr. priezvisko, meno, e-mailová adresa, poštová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, názov pracovnej pozície a bankové údaje). Účely spracovávania osobných údajov sú založené na zamýšľanom obchode. Tieto údaje zhromažďujeme preto, aby sme Vám mohli poskytovať naše príslušné služby a realizovať zmluvný vzťah s Vami. Právnym základom pre tieto účely je využitie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
 • 5.1.2 Pre účasť na digitálnych podujatiach (“eventové ponuky“) požadujeme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, názov spoločnosti, telefón, e-mail, zaradenia v rámci profesionálnej skupiny, krajina, jazyk, záznam z účasti. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na účely poskytnutia a realizácie požadovanej ponuky podujatia. Okrem toho ukladáme Vašu účasť na digitálnom podujatí, ktoré ste si zarezervovali a zúčastnili sa ho, aby sme vám poskytli službu na mieru aj po ukončení udalosti. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas na základe článku 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR. Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súvislosti s účasťou na našich digitálnych podujatiach máte možnosť kedykoľvek odvolať. V tomto prípade sa však už nebudete môcť zúčastniť na požadovanej digitálnej udalosti. Všetky osobné údaje uložené v priebehu registrácie alebo účasti na našej ponuke digitálnych podujatí budú v tomto prípade vymazané, pokiaľ iné účely alebo zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu.
 • 5.1.3 Vaše údaje používame aj na analytické a štatistické účely, ako aj reklamné účely alebo zákaznícke prieskumy, aby sme Vás informovali o produktoch, službách alebo udalostiach, a to najmä prostredníctvom pošty, vo forme e-mailových newsletterov, alebo iných foriem kontaktu, napr. prostredníctvom SMS alebo telefónu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem o optimalizáciu ponúk, ktoré sú pre vás relevantné na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Proti spracúvaniu Vašich údajov pre reklamné účely môžete kedykoľvek podať námietku. Podrobnosti týkajúce sa Vášho práva na podanie námietky nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane údajov.
 • 5.1.4 V prípade, že Vám od nás nebola poskytnutá služba alebo predaný tovar, a aj napriek tomu máte záujem o to, aby sme Vás informovali o produktoch, službách alebo udalostiach, a to najmä prostredníctvom pošty, vo forme e-mailových newsletterov, alebo iných foriem kontaktu, napr. prostredníctvom SMS alebo telefónu, vaše osobné údaje budeme spracúvať len na základe vášho poskytnutého súhlasu na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov alebo na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vykonaného na základe súhlasu.

6 POSKYTOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

Poskytovanie Vašich osobných údajov ďalším subjektom bez Vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu sa v zásade vykonáva len v nasledujúcich prípadoch:

6.1 Z dôvodov trestného stíhania

Ak je to pre účely objasnenia protiprávneho používania našich služieb alebo pre účely trestného stíhania potrebné, tak osobné údaje budú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní a prípadne aj poškodeným tretím subjektom. Toto sa však deje len vtedy, keď sú prítomné konkrétne indície, že došlo k protizákonnému konaniu resp. zneužitiu. K poskytovaniu údajov ďalším subjektom môže dochádzať aj vtedy, keď to slúži na uplatnenie podmienok používania alebo iných dohôd. Na základe zákona sme totiž povinní na vyžiadanie poskytovať informácie určitým verejným inštitúciám. Medzi takéto inštitúcie patria orgány činné v trestnom konaní, orgány činné v priestupkovom konaní a finančné inštitúcie. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR podľa zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

6.2 Subjekty vykonávajúce spracovávanie údajov – sprostredkovatelia

Pri poskytovaní služieb sa spoliehame na spoluprácu so zmluvne zaviazanými externými spoločnosťami a externými poskytovateľmi služieb („sprostredkovatelia“). V takýchto prípadoch sa osobné údaje zdieľajú s týmito sprostredkovateľmi, aby mohli naďalej poskytovať svoje služby. Osobné údaje sú poskytované aj iným spoločnostiam v rámci skupiny Geberit. Tieto subjekty vykonávajúce spracovávanie údajov vyberáme starostlivo a pravidelne ich kontrolujeme. Subjekty vykonávajúce spracovávanie údajov smú údaje používať výlučne na nami zadefinované účely a okrem toho sú nami zmluvne zaviazaní k tomu, aby s Vašimi údajmi zaobchádzali výlučne v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane údajov a príslušných zákonov o ochrane údajov.

Konkrétne využívame služby najmä nasledujúcich sprostredkovateľov vykonávajúcich spracovávanie údajov:

 • 6.2.1 Iné spoločnosti Geberit pre účely centrálneho spravovania zákazníkov a vybavovania objednávok
 • 6.2.2 Iné spoločnosti Geberit pre účely poskytovania centrálnych IT služieb pre iné spoločnosti v rámci koncernu
 • 6.2.3 Poskytovatelia logistických služieb využívaní na to, aby Vám doručili výrobky, marketingové podklady alebo iné predmety, ktoré ste si u nás objednali
 • 6.2.4 Poskytovatelia platobných služieb využívaní na realizáciu prípadných platieb smerujúcich od Vás k nám alebo naopak
 • 6.2.5 Poskytovatelia služieb využívaní na montážne práce alebo popredajné služby
 • 6.2.6 Poskytovatelia služieb využívaní na zasielanie newsletterov alebo na realizáciu zákazníckych prieskumov.
 • 6.2.7 Poskytovatelia IT služieb využívaní na poskytovanie cloudových služieb a hardvéru, ako aj na vykonávanie údržbových prác.
 • 6.2.8 Poskytovateľ softvéru na využívanie komunikačných ponúk a realizáciu ponúk podujatí.

Poskytovanie údajov sprostredkovateľom, ktorí v mene prevádzkovateľa vykonávajú spracovávanie osobných údajov sa vykonáva na základe čl. 28 ods. 1 Nariadenia GDPR.

6.3 Prenos osobných údajov do tretích krajín

6.3.1 Vaše osobné údaje môžeme prenášať dôveryhodným poskytovateľom služieb v tretích krajinách. Tretie krajiny sú krajiny, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Spolupracujeme len s poskytovateľmi služieb, ktorí nám môžu poskytnúť vhodné záruky zabezpečenia vašich osobných údajov, a ktorí môžu zaručiť, že vaše osobné údaje budú spracované v súlade s prísnymi európskymi normami ochrany údajov. Kópiu týchto vhodných záruk je možné skontrolovať na našich prevádzkach.

6.3.2 Prenášanie vašich osobných údajov do tretích krajín sa bude vykonávať na základe takzvaného rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo, ak takéto rozhodnutie neexistuje, tak sa tento prenos bude vykonávať na základe takzvaných štandardných zmluvných doložiek, ktoré vydala aj Európska komisia. V tomto prípade nemožno vylúčiť, že osobné údaje prenášame poskytovateľom služieb v USA.

7 PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

7.1 Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo od nás kedykoľvek požiadať informácie o spracúvaní vašich osobných v rozsahu, ktorý je zadefinovaný v čl. 15 Nariadenia GDPR.

7.2 Právo na opravu a vymazanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Za predpokladov popísaných v čl. 17 Nariadenia GDPR máte právo od nás požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Tieto predpoklady zahŕňajú najmä právo na vymazanie v prípadoch, kedy osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo iným spôsobom spracovávané. Uplatňovanie tohto práva je podľa čl. 17 ods. 3 Nariadenia GDPR obmedzené najmä vtedy, keď Vaše údaje potrebujeme pre splnenie právnej povinnosti alebo pre presadzovanie právnych nárokov.

7.3 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo podľa čl. 18 Nariadenia GDPR od nás požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch, kedy dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie jej osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania taktiež v prípade, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu.

7.4 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie, máte v súlade s čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami , právami a slobodami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Na základe článku 22 Nariadenia GDPR máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

7.5 Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo od nás požadovať to, aby sme Vám osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, dodali v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Pritom je okrem iného potrebné to, aby spracovávanie údajov bolo založené na Vašom súhlase na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, a aby takéto spracovávanie prebiehalo automatizovanými spôsobmi.

7.6 Právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozornom orgáne pre ochranu osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo na podanie sťažnosti na dozornom orgáne, najmä v členskom štáte Vášho miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia. Právo na podanie sťažnosti môžete uplatniť v prípadoch, v ktorých sa domnievate, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, porušuje platnú legislatívu týkajúcu sa ochrany údajov, a to na adrese Úradu na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňali náležitosti podľa §19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

7.7 Pre uplatnenie Vašich práv sa s Vašou písomnou požiadavkou obráťte na kontaktné miesta alebo na nasledujúcu e-mailovú adresu: dataprotection@geberit.com.

8 VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje vymazávame alebo anonymizujeme vo všeobecnosti v momente, keď už viac nie sú potrebné účely, pre ktoré sme ich v súlade s vyššie uvedenými časťami zhromažďovali alebo používali. Ak údaje musia byť zo zákonných dôvodov archivované, tak budú zablokované. Vaše osobné údaje tak už nebudú k dispozícii pre ďalšie používanie. Ak požadujete viac informácii o lehotách spracúvania Vašich osobných údajov, nájdete ich na webovom sídle alebo osobne na adrese prevádzkovateľa Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10 – 1. poschodie, 821 08 Bratislava.

9 ZMENY ÚČELU

Spracovávania Vašich osobných údajov na iné než popísané účely sa vykonávajú len vtedy, ak to dovoľuje právny predpis alebo ak ste súhlasili so zmeneným účelom spracovávania údajov. V prípade ďalšieho spracovávania na iné účely než tie, pre ktoré boli údaje pôvodne zhromažďované, Vás budeme pred ďalším spracovávaním informovať o týchto iných účeloch a poskytneme Vám všetky ďalšie súvisiace informácie.

10 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ALEBO OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PROFILOVANIA

Nepoužívame žiadne automatizované procesy spracovávania, ktorých cieľom je rozhodovanie vrátane profilovania.